Informace ŠJ stravné na únor

Stravné na měsíc únor se bude v hotovosti kupovat v těchto dnech:

      úterý            23. 1. 2024         od 7  do  10 hodin

 

Dodržujte stanovený termín a čas! Používejte vstup od hřiště.


Stravné je samozřejmě možné nakupovat bezhotovostně formou inkasa.

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen obědy odhlásit!

Stravovací kategorie ZŠ Mitušova 16 ve škonlím roce 2023/24:

I. kategorie tj. 6 - 10 let platí    600.00   Kč  30.-/oběd

II. kategorie tj.11- 14 let platí    680.00   Kč  34.-/oběd

III. kategorie tj.15 a výše let platí    780.00    Kč  39.-/oběd

 

Zařazení dítěte do kategorie platí dle dosaženého věku ve školním roce 2023/24 tedy do 31. 8. 2024.

Nezapomeňte si přinést drobné peníze! Vrácené peníze si ihned přepočítejte!

Poznámka:

k odhlašování obědů využívejte aplikaci www.strava.cz

pátek 2. 2. 2024 – pololetní prázdniny

 

 

únor
21

Galerie Plato 6.A

únor
21

K-Trio: Kdo zná a umí… 8.B

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti