Informace ŠJ stravování od 25. 5.

Upozornění strávníkům:

stravování bude poskytnuto od 25. 5. 2020 jenom žákům prvního stupně přihlášeným k výuce v ZŠ.

Úhrada stravného za měsíc květen 2020 pokryje přeplatek z března 2020 /www.strava.cz/.

Strávníci platící hotově  - výběr 22. 5. 2020 pátek od 7.00 – 9.00 hod.

 

Odhlašování obědů na následující den do 13.00 hod.

Výdej obědů do jídlonosiče 11.30 – 11.45 hod. Dodržujte stanovený čas!

říjn
01

Fotografování prvňáků

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C