Informace ŠJ stravování od 25. 5.

Upozornění strávníkům:

stravování bude poskytnuto od 25. 5. 2020 jenom žákům prvního stupně přihlášeným k výuce v ZŠ.

Úhrada stravného za měsíc květen 2020 pokryje přeplatek z března 2020 /www.strava.cz/.

Strávníci platící hotově  - výběr 22. 5. 2020 pátek od 7.00 – 9.00 hod.

 

Odhlašování obědů na následující den do 13.00 hod.

Výdej obědů do jídlonosiče 11.30 – 11.45 hod. Dodržujte stanovený čas!

říjn
21

Dopravní hřiště 5. B

říjn
25

Dopravní hřiště 5. A

říjn
26

Dopravní hřiště 5. C

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B