Informace ŠJ stravování od 25. 5.

Upozornění strávníkům:

stravování bude poskytnuto od 25. 5. 2020 jenom žákům prvního stupně přihlášeným k výuce v ZŠ.

Úhrada stravného za měsíc květen 2020 pokryje přeplatek z března 2020 /www.strava.cz/.

Strávníci platící hotově  - výběr 22. 5. 2020 pátek od 7.00 – 9.00 hod.

 

Odhlašování obědů na následující den do 13.00 hod.

Výdej obědů do jídlonosiče 11.30 – 11.45 hod. Dodržujte stanovený čas!

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny