International Book Giving Day

publikováno pondělí 06.02.2023
autor Pustková Pavlína

Mezinárodní den darování knihy 14. 2. 2023

Všichni si jistě 14. únor spojíme s Valentinem, svátkem lásky a zamilovaných.

S tímto datem je však spojena i velmi pěkná a ve světě oblíbená tradice „Darování knihy“. Jedná se o mezinárodní svátek, který vznikl původně ve Velké Británii. Je zaměřen na darování především dětské knihy a jeho smyslem je vzbudit zájem o čtení. U příležitosti tohoto dne bychom rádi oslovili naše žáky, ale i Vás rodiče a přátele školy o spolupráci. Pokud Vaše děti mají doma v knihovně knihu/knihy, na kterou/é se jim už „práší“, darujte ji/e a potěšte tak ještě další čtenáře.

Knihy k darování vybíráme do pátku 10. 2. 2023.

Žáci I. stupně je odevzdávají své třídní paní učitelce, žáci II. stupně knihy odevzdávají paní učitelce Gomolové.

14. února 2023 se uskuteční Book Giving Day, tzn. v aule školy se postupně během dopoledne vystřídají všechny třídy naší školy a žáci budou mít možnost si jednu knihu vzít domů, a rozvíjet tak své čtenářské dovednosti.

únor
21

Galerie Plato 6.A

únor
21

K-Trio: Kdo zná a umí… 8.B

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti