Jih pro rodinu 2022

publikováno středa 04.05.2022
autor Pustková Pavlína

Pod záštitou vedení MOb Ostrava-Jih, realizován Křesťanským společenstvím Ostrava ve spolupráci se Střediskem volného času v Zálomu a Knihovnou města Ostravy

 jihprorodinu 

list
28

Vánoční fotografování

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A