Nová pravidla vstupu rodičů do školy

publikováno středa 30.09.2020
autor Pustková Pavlína

Dodržováním pravidel snižujeme epidemiologické riziko

Vážení rodiče,
vzhledem k momentální epidemiologické situaci naše škola zavádí od úterý 29. 9. 2020 nová pravidla pro vstup rodičů do budovy školy.

1) Prosíme všechny rodiče, aby v době od 7:40 do 7:55 nevstupovali do prostor šaten společně s dětmi. U vchodu a v prostorách šaten se pohybuje každý den pedagogický dozor, který na děti dohlíží. Ranní doprovod dětí do družiny zůstává beze změny.
2) Kupujete-li dětem ráno obědy, používejte výhradně boční vchod u jídelny (ze strany školního hřiště) a stejným vchodem školu opusťte. Zároveň znovu apelujeme, abyste si pro placení obědů zřídili trvalé inkaso. Více informací u vedoucí školní jídelny.
3) Z hygienických důvodů se rodičům důrazně zakazuje pohyb před a v prostorách školní jídelny.
4) Vyzvedáváte-li dítě hned po obědě, vyčkejte na něj před vchodem do školy. Nově se na čip do školy nedostanete v době vydávání obědů od 11:40 do 13:00. (Potřebujete-li vyzvednout dítě z družiny před 13. hodinou, kontaktujte, prosím, vedoucí vychovatelku Janu Sikorovou nebo ráno pošlete po dítěti paní vychovatelce vzkaz.)
5) Pro vyzvedávání dětí ze školní družiny po 13. hodině bude u vchodu do malé budovy nově zřízena služba, která Vám dítě pošle ke vchodu. Rodič opět nevstupuje do vnitřních prostor školy.
6) Prosíme, abyste si schůzky s vyučujícím domlouvali dopředu. Nevstupujte, prosím, do budovy školy, ale vyčkejte u vchodu na příchod vyučujícího.

Tato pravidla zvyšují bezpečnost Vašich dětí a nás učitelů, zamezují pohybu cizích osob po škole a pomáhají snižovat epidemiologické riziko. Je ve společném zájmu nás všech, aby naše škola mohla co nejdéle fungovat v prezenčním režimu.

Děkujeme všem za spolupráci a toleranci.
S přáním pevného zdraví

vedení školy

říjn
21

Dopravní hřiště 5. B

říjn
25

Dopravní hřiště 5. A

říjn
26

Dopravní hřiště 5. C

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B