Ozdravný pobyt - další informace

publikováno středa 09.01.2019
autor Pail Martin

Ozdravný pobyt pro žáky 4. ročníku

Žáci 4. ročníku pojednou od 21. 3. do 3. 4. 2019 na ozdravný pobyt do Zlatých Hor, konkrétně do hotelu Bohemaland. Připomínám, že ozdravný pobyt je 14 denní a pro žáky bude strava a ubytování hrazena z fondu pro děti ohrožené znečištěným prostředím, který spravuje statutární město Ostrava. Náklady, které budou hrazeny ze strany zákonných zástupců budou ve výši 500.- Kč a budou použity na dopravu na místo určení a na dopravu v rámci dvou celodenních výletů během pobytu (Velké Losiny, vysílač na Pradědu). Žáci ve středu 9.1. 2019 dostanou závazné přihlášky. Prosím o vyplnění a následné vrácení třídnímu učiteli. Stornovací podmínky: pokud dojde k odhlášení dítěte v termínu 10 a méně dnů před zahájením ozdravného pobytu, je stornovací poplatek 50%, v případě zdravotních důvodů doložených lékařským potvrzením je stornovací poplatek 30%, to vždy z celkové částky 5 460.- Kč.