Předávání vysvědčení pátek 26. 6. 2020

Vysvědčení budou třídní učitelé žákům předávat v pátek 26. 6. 2020. Žáci přijdou do školy na první vyučovací hodinu. Dle doporučení MŠMT mohou pro vysvědčení přijít do školy všichni žáci. Nemusí být dodrženy homogenní skupiny do 15 žáků. Ovšem musí být splněny dvě podmínky. Žáci musí přijít v roušce a musí donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení odevzdají třídnímu učiteli.
Vysvědčení bude žákům vydáno během první vyučovací hodiny. Pro ty žáky, kteří si vysvědčení nemohou vyzvednout, bude připraveno během prázdnin v sekretariátu školy. Škola bude během prázdnin otevřena od 8.00 do 13.00 hodin.
Čestné prohlášení je přílohou této aktuality a bude také k dispozici ve škole na vrátnici.

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Divadlo 2.ABC, 3.A, 4.A

únor
10

10 h Knihovna 5.A

únor
17

8 h Knihovna 6.C

únor
17

KD Akord: „Šakalí léta“ 8.ABC, 9.ABC

břez
01

Knihovna 3. C

břez
03

Hopsalín v tělocvičně 1.ABC, 2.ABC, 3.C