Prezenční výuka 1. a 2. ročníků od 18. 11. 2020

publikováno středa 18.11.2020
autor Pustková Pavlína

Prvňáci a druháci konečně ve škole

Vážení rodiče žáků 1. a 2. tříd,
od středy 18. 11. 2020 se žáci 1. a 2. tříd konečně vyučují prezenčně ve škole.

Níže shrnujeme důležité informace pro Vás.


1. Žáci 1. A, 1. B a 1. C se učí ve svých kmenových třídách.

2. Žáci 2. tříd se učí na hlavní budově. Žáci 2. A ve třídě 5. C, žáci 2. B ve volné učebně v 1. patře (vedle 4. C) a 2. C ve třídě 4. B


3. Žáci přichází ke vchodu do malé budovy dle následujícího rozpisu:
1. A 7:40-7:45, 1. B 7:45-7:50, 1. C 7:50-7:55
2. A 7:25-7:30, 2. B 7:30 -7:35, 2. C 7:35 -7:40


4. Důsledně prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostoru šaten. V šatnách je trvale přítomen pedagogický dozor.

5. Vyučuje se dle prezenčního rozvrhu v plné míře, neprobíhají pouze tělesná výchova a zpěv. 


6. Školní jídelna a družina je v provozu. Obědy si přihlaste na www.strava.cz (nevolejte, prosím!).


7. Roušky se budou nosit po celou dobu vyučování. Bude se více větrat, takže děti vhodně oblékněte.


8. Rovněž prosíme, abyste neposílali děti s příznaky infekčního onemocnění do školy.

Děkujeme za spolupráci

vedení školy

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC