Provoz školní jídelny

publikováno středa 12.05.2021
autor Pustková Pavlína

Nezapomeňte si oběd přihlásit.

Vážení rodiče, žáci,

pro zájemce o stravování z budovy M8 i M16 vaří pouze jídelna Mitušova 16.

POZOR ZMĚNA! Od 10. 5. 2021 bude žákům na distanční výuce oběd vydán pouze do jídlonosiče v době od 13:45 - 14 hodin vchodem od hřiště.

Od 24. 5. 2021 se žáci učí ve škole prezenčně BEZ ROTACE. Žáci z budovy M8 se budou chodit stravovat do jídelny M16, po vyučování je do hlavní budovy odvedou učitelé.

Rodiče žáků, kteří mají zájem o stravování, si zkontrolují konto stravovacího účtu dítěte a PŘIHLÁSÍ SAMI dítě ke stravování. V případě nedostatečného finančního zůstatku na stravovacím kontě kontaktujte vedoucí ŠJ na telefonním čísle 724036944.

Oběd si přihlašujete nebo odhlašujete přes aplikaci strava.cz nebo u vedoucí své školní jídelny. Jestliže neznáte své přihlašovací údaje, kontaktujte vedoucí své školní jídelny.

 

ledn
19

16 h schůzka s výchovným poradcem - přijímací zkoušky

ledn
21

Návrat dětí z lyžařského kurzu kolem 17 h

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

ledn
24

Školní kolo dějepisné olympiády

ledn
27

Dopravní hřiště 3.A

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Dopravní hřiště 3.C

únor
01

8:15 h OZO 4. B