Provoz školní jídelny

publikováno středa 12.05.2021
autor Pustková Pavlína

Nezapomeňte si oběd přihlásit.

Vážení rodiče, žáci,

pro zájemce o stravování z budovy M8 i M16 vaří pouze jídelna Mitušova 16.

POZOR ZMĚNA! Od 10. 5. 2021 bude žákům na distanční výuce oběd vydán pouze do jídlonosiče v době od 13:45 - 14 hodin vchodem od hřiště.

Od 24. 5. 2021 se žáci učí ve škole prezenčně BEZ ROTACE. Žáci z budovy M8 se budou chodit stravovat do jídelny M16, po vyučování je do hlavní budovy odvedou učitelé.

Rodiče žáků, kteří mají zájem o stravování, si zkontrolují konto stravovacího účtu dítěte a PŘIHLÁSÍ SAMI dítě ke stravování. V případě nedostatečného finančního zůstatku na stravovacím kontě kontaktujte vedoucí ŠJ na telefonním čísle 724036944.

Oběd si přihlašujete nebo odhlašujete přes aplikaci strava.cz nebo u vedoucí své školní jídelny. Jestliže neznáte své přihlašovací údaje, kontaktujte vedoucí své školní jídelny.