publikováno úterý 04.05.2021
autor Pustková Pavlína

Pozor na rotaci tříd!

Vážení rodiče, žáci,

pro zájemce o stravování z budovy M8 i M16 vaří pouze jídelna Mitušova 16.

POZOR ZMĚNA! Od 10. 5. 2021 bude žákům na distanční výuce oběd vydán pouze do jídlonosiče v době od 13:45 - 14 hodin vchodem od hřiště.

Rodiče žáků, kteří mají zájem o stravování, si zkontrolují konto stravovacího účtu dítěte a PŘIHLÁSÍ SAMI dítě ke stravování (pozor na rotaci tříd). V případě nedostatečného finančního zůstatku na stravovacím kontě kontaktujte vedoucí ŠJ na telefonním čísle 724036944.

Oběd si přihlašujete nebo odhlašujete přes aplikaci strava.cz nebo u vedoucí své školní jídelny. Jestliže neznáte své přihlašovací údaje, kontaktujte vedoucí své školní jídelny.

 

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC