Rodičům žáků 1. a 2. tř. - informace k organizaci výuky od 1. 3.

publikováno sobota 27.02.2021
autor Pustková Pavlína

Dle nařízení vlády jsou od 1. 3. uzavřeny školy i mateřské školy, žáci 1. a 2. tříd se budou vyučovat distančně

Vzhledem k nařízení vlády o uzavření škol bude od pondělí 1. 3. 2021 výuka v 1. a 2. třídách probíhat online přes aplikaci Microsoft Teams

Prosíme, abyste si během víkendu vyzkoušeli přihlášení do MS Teams. Přihlašovací jméno je prijmeni@zsmitusova16.onmicrosoft.com (např. novak@zsmitusova16.onmicrosoft.com). U sourozenců nebo žáků, kteří mají frekventované příjmení je přihlašovací jméno ve formátu příjmení + 1.písmeno křestního jména - např. Petr Novák má přihlašovací jméno novakp@zsmitusova16.onmicrosoft.com.

Kontaktní osoby pro obnovu zapomenutých hesel jsou: Martin Pail, Radek Musiol a Pavlína Pustková. Kontaktujte vždy pouze jednoho z nás zprávou přes Edookit. 

Pokud nastanou potíže při online výuce, kontaktujte co nejdříve paní učitelku.

V případě technických problémů je Vám vedení školy k dispozici.

Informace ŠJ

Rodiče žáků 1. a 2. tříd, kteří nemají zájem si v nouzovém stavu obědy odebírat, odhlásí obědy svým dětem přes aplikaci strava.cz nebo přes webovou stránku www.strava.cz.

V případě nejasností kontaktujte v pondělí 1. 3. od 6 - 7 hodin vedoucí školní jídelny paní Kotulášovou na telefonním čísle 724 036 944.

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B