Školní družina od 4. 1. 2021 pro žáky 1. a 2. tříd

Provoz školní družiny 6 – 8 hodin a 11:40 – 17 hodin

Pouze pro žáky 1. a 2. tříd

Pokud chcete dítě z družiny na leden odhlásit, učiňte tak nejpozději do neděle  3. 1. 2021 Edookitem /Jana Sikorová/ nebo SMS na tel. 736 761 932.                  

  1. Ranní družina bude zajištěna takto: příchozí děti půjdou do svých kmenových tříd na malé budově. Dozor zajistí 2 vychovatelky – každá svou  část chodby vlevo a vpravo. Vychovatelky zajistí přechod žáků na hlavní budovu k výuce.
  2. Na vyučování budou třídy nastupovat v 7:35 h 1.A, 1.B, 1.C a v 7:45 h 2.A, 2.B, 2.C, dozor zajistí paní učitelky.
  3. Třídy budou rozmístěny takto: první třídy zůstanou na malé budově, druhé třídy budou na hlavní budově.
  4. Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu.
  5. Družiny zůstanou ve stejných učebnách jako třídy i odpoledne. Nebudou se přesouvat. Vychovatelka si přenese hry a pomůcky do náhradní učebny.
  6. Roušky pro žáky a zaměstnance školy jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, aby děti měly roušku na výměnu a sáček na použitou roušku.
  7. Postupný nástup oddělení do jídelny podle rozpisu. Odchod z jídelny bude organizován tak, aby se oddělení nemíchala. Roušky jsou pro všechny osoby v jídelně povinné s výjimkou konzumace jídla.
  8. V učebně zajistit časté větrání
  9. Zákaz Hv a Tv. Kroužky nebudou.
  10. Službu na recepci k vyzvedávání dětí zajistí vychovatelky a  asistentky pedagoga od 13 hodin. Osoby vyzvedávající děti vstoupí v roušce pouze do prostoru recepce – dítě vám zavoláme. Max 3 osoby.

                                                                                              Děkuji Jana Sikorová

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B