publikováno pondělí 12.08.2019
autor Pustková Pavlína

Poradenství a pomoc v osobní, vztahové, studijní i rodinné krizi, práce s kolektivem...

V letošním roce působí na naší škole školní psycholog, a tím je opět Mgr. Alžběta Al Seify.

Mimo jiné provádí diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti, poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi, rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali, spolupracuje s pedagogy, co nejefektivněji poskytuje krizovou intervenci atd.  

Další povídání k činnosti školního psychologa najdete v příloze níže.

Mimo jiné mohou žáci k vlastní bezpečnosti využít schránku důvěry a do ní napsat případné starosti a stesky. Ta je umístěna u vrátnice školy.

únor
24

Zimní ozdravný pobyt 1. stupeň Velké Karlovice

únor
26

10 h Cesta kolem světa DK Akord 6. ABC, 7. A, 8. A

únor
28

Návrat ze zimního ozdravného pobytu 1. stupeň

břez
02

Lyžařský kurz pro 2. stupeň Velké Karlovice

břez
04

10 - 10:45 h MŠ ve 2.B

břez
11

10 - 10:45 h MŠ v 1.A

břez
12

8 - 12:35 h IPS – beseda k volbě povolání 8.A

břez
14

Škola v přírodě projekt Ovzduší hotel Excelsior