publikováno sobota 31.08.2019
autor Pustková Pavlína

Poradenství a pomoc v osobní, vztahové, studijní i rodinné krizi, práce s kolektivem...

V letošním roce působí na naší škole školní psycholog, a tím je opět Mgr. Alžběta Al Seify.

Mimo jiné provádí diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti, poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi, rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali, spolupracuje s pedagogy, co nejefektivněji poskytuje krizovou intervenci atd.  

Další povídání k činnosti školního psychologa najdete v příloze níže.

Mimo jiné mohou žáci k vlastní bezpečnosti využít schránku důvěry a do ní napsat případné starosti a stesky. Ta je umístěna u vrátnice školy.

září
19

Drogy na prvním místě 8.A

září
19

Tvoříme ostravskou DNA 5.AB aula M16 nácvik

září
19

Podzimní ježkování 3.A

září
27

Fotografování 1. tříd

září
27

9 - 12 h Tvoříme ostravskou DNA 5.AB (Dolní oblast Vítkovic)

říjn
01

10 h Planeta Země 3000 (kino Luna) 7.A, 8.A

říjn
04

Exkurze Praha 5.B

říjn
15

8:30 h Svět techniky 4.B