publikováno pondělí 12.08.2019
autor Pustková Pavlína

Poradenství a pomoc v osobní, vztahové, studijní i rodinné krizi, práce s kolektivem...

V letošním roce působí na naší škole školní psycholog, a tím je opět Mgr. Alžběta Al Seify.

Mimo jiné provádí diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti, poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi, rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali, spolupracuje s pedagogy, co nejefektivněji poskytuje krizovou intervenci atd.  

Další povídání k činnosti školního psychologa najdete v příloze níže.

Mimo jiné mohou žáci k vlastní bezpečnosti využít schránku důvěry a do ní napsat případné starosti a stesky. Ta je umístěna u vrátnice školy.

list
13

10 h ZOO Ostrava soutěž (výběr žáků 6.AC, 7.A, 8.A)

list
13

8:45 h Příběhy bezpráví 9.AB (10 h M8)

list
13

Florbal 6., 7. r. dívky (výběr žáků)

list
14

9-10:30 h Školní kolo dějepisné olympiády M16

list
14

Knihovna 3. A

list
18

10:15 h Sametová revoluce 9.ABC (kino Luna)