publikováno pondělí 12.08.2019
autor Pustková Pavlína

Poradenství a pomoc v osobní, vztahové, studijní i rodinné krizi, práce s kolektivem...

V letošním roce působí na naší škole školní psycholog, a tím je opět Mgr. Alžběta Al Seify.

Mimo jiné provádí diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti, poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi, rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali, spolupracuje s pedagogy, co nejefektivněji poskytuje krizovou intervenci atd.  

Další povídání k činnosti školního psychologa najdete v příloze níže.

Mimo jiné mohou žáci k vlastní bezpečnosti využít schránku důvěry a do ní napsat případné starosti a stesky. Ta je umístěna u vrátnice školy.

říjn
21

Dopravní hřiště 5. B

říjn
25

Dopravní hřiště 5. A

říjn
26

Dopravní hřiště 5. C

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B