Termíny pro prodej stravného na měsíc září a zápis do ŠD

Prodej stravného na měsíc září

30. 8. 2021 7:00 - 10:00 hodin

31. 8. 2021 7:00 - 10:00 hodin

1. 9. 2021 7:00 - 12:00 hodin

Zápis do ŠD

30. 8. 2021 7:00 - 14:00 hodin

31. 8. 2021 7:00 - 14:00 hodin

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B