Upozornění na termín pro podání přihlášek na SŠ

Všem uchazečům o studium na střední škole a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů připomínáme, že přihlášky do denní formy vzdělávání na SŠ, do oborů bez talentové zkoušky je nutné podat řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení NEJPOZDĚJI do 1. března 2023 (středa).

Základní informace: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Návod na vyplnění přihlášky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Mgr. Celtová Dagmar
výchovný poradce
tel: 601 090 509

 

sobota 18.03.2023
pátek 17.03.2023
čtvrtek 16.03.2023
břez
24

8 h VŠB – neživá příroda 3.A

břez
27

Krajské kolo dějepisné olympiády: třídy 6.A, 7.AB, 8.ABC Kino Luna

dubn
03

Dopravní hřiště 3.C

dubn
14

Knihovna 2.C

dubn
20

Zkoušky Cambridge

dubn
20

Badminton Fajne 3.A