publikováno pondělí 23.12.2019
autor Pustková Pavlína

Svátky klidu a pohody jsou tady...

Všem zaměstnancům, žákům i jejich rodičům přejeme pohodové vánoční svátky a v novém roce 2020 pevné zdraví, štěstí, svornost a příznivý vítr!

vedení školy

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B