Veletrh středních škol 2022

Obchodní centrum FUTURUM Vás zve na Veletrh středních škol, který se uskuteční 9. listopadu 2022 od 9-17 hodin v OC Futurum Ostrava Novinářská 3178/6a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz ve vnitřních prostorách obchodního centra.
Akce je volně přístupná pro žáky základních škol, jejich rodiče, zákazníky a návštěvníky OC.
9. listopadu se Vám tak představí čtyřicet středních škol z Moravskoslezského kraje.
Nad tímto projektem převzal záštitu náměstek hejtmana kraje pro oblast školství, mládeže a sportu pan Mgr. Stanislav Folwarczny. Hlavním zájmem je nabídnout svým návštěvníkům příležitost se přímo na místě seznámit s možnostmi, které jsou v této oblasti na území Moravskoslezského kraje poskytovány.

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti

únor
29

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
01

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce