Zápis dětí do MŠ Mitušova 90

publikováno čtvrtek 09.04.2020
autor Pustková Pavlína

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

KOMPLETNÍ INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ NAJDETE NA WEBU MŠ MITUŠOVA 90

Termín zápisu: 4. - 11. 5. 2020 v čase od 8:00-16:00 hodin

Zápis bude probíhat bez účasti dětí.

Počet volných míst v mateřské škole pro rok 2020/2021: 22

 

 Zákonní zástupci při zápisu odevzdají:

1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Kopii rodného listu dítěte

3. Kopii očkovacího průkazu dítěte

4. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat

Při osobním podání žádosti předloží zákonný zástupce občanský průkaz ke kontrole trvalého pobytu.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktické lékaře. Pro doložení této povinnosti stačí kopie očkovacího průkazu a prohlášení zákonného zástupce.

 

Tiskopisy potřebné k zápisu jsou k dispozici na webových stránkách www.msmitusova6.cz.

Pro rodiče, kteří si dokumenty nemohou vytisknout, budou k dispozici v mateřské škole od 4. 5. od 8-12 hodin

 

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou: kdrvcwr
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na fuchsova@msmitusova90.cz
  • Českou poštou (rozhodné datum je datum podání na razítku pošty)
  • osobním podáním

4. 5. - 7. 5. osobní podání žádosti zákonným zástupcem v mateřské škole v době 8-16 hod. (možnost využití registračního systému)

11. 5. osobní podání žádosti v zalepené obálce u hlavního vchodu do mateřské školy.

Upozornění

Přijetí úplné žádosti zaslané emailem (včetně elektronického podpisu) bude ze strany školy potvrzeno taktéž emailem.

říjn
01

Fotografování prvňáků

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C