Změnový rozvrh hodin

Pro rychlou orientaci přibyla v pravé části školních webových stránek nová modrá sekce ZMĚNOVÝ ROZVRH HODIN. Jednoduše zde najdete veškeré změny stálého rozvrhu. Tedy hodiny zrušené, spojené či suplované.

 

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A