září
02

Zahájení nového školního roku (1 h)

září
05

Výuka dle rozvrhu hodin