http://www.zsmitusova8.cz/druzina.htm

Školní družina M8 funguje od školního roku 2019/2020 pouze na hlavní budově Mitušova 16.