Školní družina M16

https://sdmitusova16.webnode.cz/

Formuláře ŠD najdete tady.

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B