Aktuality školy

Školní jídelna

Školní jídelna

28.11.2017 / Pail

Školní jídelna byla v rámci projektu "Školní jídelny zdravě a chutně" ohodnocena za poskytování dietního stravování. Od statutárního města Ostrava jsme dostali částku 10 000 Kč.


Školská rada

Školská rada

28.11.2017 / Pail

S účinností od 1.11. 2017 dle školského zákona byla zřízena nová školská rada.


Ping-Pong Mituš open 2017

Ping-Pong Mituš open 2017

27.11.2017 / Novotný

Vánoční turnaj dvojic žáků 3. až 5. tříd proběhne ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 14.00 h v aule.


Školní kolo dějepisné olympiády

27.11.2017 / Novotný

V letošním školním roce soutěžilo 28 žáků 8. a 9. ročníku z obou budov naší školy.


Bobřík informatiky 2017

Bobřík informatiky 2017

21.11.2017 / Pustková

10. ročník online soutěže, logické myšlení, strategie a řešení problémů...to je informatika a předmětová soutěž Bobřík informatiky


Ve středu 6.12. 2017 bude s rodiči žáků, kteří se budou hlásit na střední školy, informativní schůzka s výchovnou poradkyní Dagmar Celtovou. Schůzka bude v budově Mitušova 16, a to ve školní jídelně od 16.00 hodin.


Informace pro strávníky naší školní jídelny

Pod tímto odkazem najdete termín prodeje stravného na měsíc prosinec a také kolik finančních prostředků na obědy budete potřebovat.


Halloweenské dopoledne

Halloweenské dopoledne

09.11.2017 / Pustková

Dopoledne plné čarodějnic, kouzelníků a strašidel...to byl náš první listopad.


Zimní ozdravný pobyt pro 1.stupeň

Zimní ozdravný pobyt pro 1.stupeň

30.10.2017 / Travinská

Zimní ozdravný pobyt pro 1. stupeň se bude konat 19. - 23. 2. 2018 ve Velkých Karlovicích. Bližší informace vám sdělí p. uč. Travinská.


V úterý 7.11. 2017 budou třídní schůzky. I. stupeň od 16.00 a II. stupeň od 17.00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.