04.05.2021

Prezenční výuka od 10. do 14. 5. 2021: 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

04.05.2021

ZMĚNA! Od 10. 5. 2021 bude žákům na distanční výuce oběd vydán do jídlonosiče v době od 13:45 - 14 hodin vchodem od hřiště.

03.05.2021

Prezenční výuka od 17. - 21. 5. 2021: 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC