Aktuality školy

Od letošního školního rozšiřuje Spolek rodičů a přátel školy své působení. Nově do Spolku vstupuje MŠ Mitušova 90 a ZŠ Mitušova 16


V měsíci říjnu začnou fungovat sportovní kroužky atletika, gymnastika, florbal. Prosím rodiče, pokud tak ještě neučinili, aby částku 400 Kč na I. polololetí uhradili p. uč. třídní nebo v kanceláři zástupce ředitele...


V týdnu od 18.9. do 24.9. 2017 nebude ve středu 20.9. z důvodu malého zájmu oběd č. 2.


Školská rada

13.09.2017 / Pail

Vážení rodiče, v případě Vašeho zájmu pracovat ve školské radě, napište prosím nejpozději do 30.9. 2017 na email řediteli školy: pail@zsmitusova16.cz. Volební období Školské rady bude od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020....


V úterý 12. 9. 2017 proběhnou od 16.00 hodin mimořádné třídní schůzky pro rodiče žáků 4.A a 4.C.


Volno pro žáky školy

29.08.2017 / Pail

Informujeme žáky a zákonné zástupce o tom, že v pátek 29.9. 2017 bude vyhlášeno z organizačních důvodů volno pro žáky. Školní družina a školní jidelna budou v provozu.


Třídní schůzky proběhnou v jednotlivých prvních třídách ve středu 6. 9. 2017 od 16.00 hodin. Těšíme se na Vás


Školní družina 4.9. 2017

23.08.2017 / Sikorová

Školní družina zahajuje pravidelný provoz v pondělí 4.9. 2017 6,00 - 17,00 hodin. Všechny důležité informace naleznete na stránkách ŠD - přejděte na "součásti školy"


Organizace vyučování v prvním týdnu školního roku 2017/2018. V pondělí 4. 9. 2017 ihned po skončení první vyučovací hodiny bude v provozu školní družina.


I ve školním roce 2017/2018 bude na naší škole fungovat školní poradenské pracoviště. Rodiče se mohou obracet s žádostí o pomoc a radu na výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga a školního psychologa.