Aktuality školy


V pondělí 12.12. 2016 bude s rodiči žáků, kteří se budou hlásit na střední školy, informativní schůzka s výchovnou poradkyní Dagmar Celtovou. Schůzka bude v budově Mitušova 16, a to ve školní jídelně od 16.00 hodin.Barevný podzim – výtvarná soutěž

Umístění žákyně Lindy Mikušíkové z 6. C na 2. místě ve výtvarné soutěži.


Zimní ozdravný pobyt

22.11.2016 / Pail

Vážení rodiče, bližší informace ohledně zimního ozdravného pobytu do Velkých Karlovic dostanou Vaše děti na začátku prosince. Děkuji Lenka Travinská


Bobřík informatiky

Bobřík informatiky

18.11.2016 / Pustková

Shrnutí listopadové účasti naší školy v informatické soutěži.


Školní kolo dějepisné olympiády

17.11.2016 / Pustková

Vyhodnocení školního kola dějepisné olympiády.


Výsledková listina tříd podzimního sběrového týdne.


V pátek 11.11. a v pátek 18.11 2016 bude volno pro žáky školy. V těchto dnech bude v provozu školní družina i školní jídelna.


Pohár základních škol

Pohár základních škol

11.11.2016 / Šindelářová