3.C trénuje anglickou slovní zásobu

Třída 3.C pod vedením rodilé mluvčí z 6. třídy trénuje slovní zásobu????

Odkaz na video na našem školním Facebooku.

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B