Badatelská expedice ve spolupráci se SPŠCH 2023

Ve dnech 1. - 2.11. 2023 se čtrnáct žáků z 9. ABC zúčastnilo badatelské exkurze s partnerskou školou SPŠ chemická, akademika Heyrovského. Prvním cílem byly Sloupsko-šošůvské jeskyně. Po prohlídce jeskyní jsme nabrali vzorky vody ze Sloupského potoka v místě jeho ponoru do krasu. Druhou zastávkou bylo VIDA centrum v Brně. Mezi nejoblíbenější atrakce zde patřily odstředivý válec, kolo na laně a G simulátor pro letce a kosmonauty. Večeřeli jsme, spali a snídali v hotelu Rakovec na Brněnské přehradě. Zde také večer proběhla kontrola pracovních listů z jeskyně a testování nabraných vzorků vody pomocí sond Verniér a chemických kufříků.

Druhý den ráno jsme zahájili přednáškou na hrázi Brněnské přehrady a pokračovali do ZOO Brno. S koncem exkurze ještě práce našich žáků nekončí. Spolu s chemiky budou pracovat na posterech, které budou výstupem z celé akce. Jako dárek a odměnu získali všichni účastníci funkční triko. Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Robert Novotný

Fotografie z akce najdete v galerii webu školy nebo na sociálních sítítch.