Cambridgeská zkouška PET

publikováno pátek 08.03.2019
autor Musiol Radek

ANGLIČTINA, SE KTEROU SE VE SVĚTĚ DOMLUVÍTE.

Naši žáci z devátého ročníku si vyzkoušeli mezinárodní zkoušku z angličtiny PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET). Během celého dopoledního vyučování jsme prošli všechny části písemné zkoušky, tedy poslechovou část, která trvala 40 minut, čtení s porozuměním v rozsahu 50 minut a také psaní dvou slohových útvarů, na které je vyhrazeno rovněž 50 minut. Na závěr jsme ještě měli možnost podílet se na pilotním testování nových zkušebních úloh. Intenzivní dopoledne s angličtinou nás rozhodně prověřilo ve všech směrech a ti nejstatečnější se popasují s oficiální zkouškou v květnu u nás ve škole. Přejeme všem přihlášeným hodně štěstí!

Věděli jste?

Zkouška PET dokládá komunikativní znalost jazyka a deklaruje schopnost vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Jedná se o úroveň B1 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Tato jazyková zkouška dokládá schopnost porozumět běžným rozhovorům i delším monologům či souvislému výkladu, číst a porozumět delším textům a také psát dopisy, krátké příběhy či vyprávění. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky. Pro úspěšné dosažení této jazykové úrovně se předpokládá znalost asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení celosvětově nejrozšířenější cambridgeské zkoušky FCE. (CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH).

A co na závěr?

Angličtina je dnes nutnost. Je nejpoužívanějším jazykem ve výpočetní technice a drtivá většina technických a IT pracovních pozic vyžaduje kvalitní znalost angličtiny.