Hodina Komenského očima žáků 6. C

V úterý 14.1.2020 navštívili žáci 6. a 5. tříd divadelní představení Hodina Komenského v Divadle loutek.

"Příběh byl legrační a představení mě moc bavilo. Bylo to super! Ze začátku si žáci utahovali z jednoho šprta, který psal na tabuli „DOBRÝ DEN PANE UČITELI“, ale oni mu to přepsali na „…MUČITELI“….

Příběh takto pokračoval až do noci, kdy žáky ze školy musela vyhnat paní uklízečka, která jezdila na kolečkových bruslích."

V. Nevrla

 

"Nejvíc se mi líbilo, jak si všichni nasadili „růžové brýle“ a cestovali v čase. Učili se tak o díle J. A. Komenského – Labyrint světa a ráj srdce."

K. Beranová, A. Beníček

 

"Žáci byli poškoláci a s panem učitelem si hráli na školu hrou, zpívali, hráli na hudební nástroje. Dělali „blbosti“ a u toho se učili o životě a díle J. A. Komenského. Představení se mi moc líbilo."

B. Šrámková

 

"Představení se odehrávalo ve třídě, kde byly postavy poškoláků, učitele a uklízečky. Na začátku to bylo nejvtipnější, ale i pokračování představení bylo zajímavé a taky poučné.

Bylo to nejlepší divadelní představení, na kterém jsme s naší třídou byli."

A. Mecnerová

Úvodní fotografie použita z http://www.loutkar.eu/?id=1325