Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče prvňáčků,

chceme, aby slavnostní přivítání 1. 9. 2021 proběhlo ve společnosti Vás, rodičů. Provoz základní školy bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu, ale za dodržování zvýšených hygienických požadavků a s drobnými organizačními změnami.

  • Škola zahájí 1. 9. 2021 docházku v plném rozsahu. V 7:40 hodin bude škola otevřena. U vstupu do budovy i ve třídách je umístěna dezinfekce.
  • Škola nemá stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy.
  • Žáci a osoby s příznaky virového onemocnění mají zakázáno vstupovat do budovy školy.
  • Žáci musí ve společných prostorách nosit respirátory/roušky, ve třídě ne.
  • Rodičům nových prvňáků bude první den 1. 9. 2021 umožněn vstup do budovy školy, respirátory mají nasazeny po celou dobu přítomnosti ve škole.
  • Prosíme rodiče o zvážení počtu dospělých, kteří budou doprovázet prvňáčka v jeho první den školy.
  • Žáci 1. ročníku budou antigenním testem otestování na začátku výuky 2. 9. 2021.
  • Prosíme všechny rodiče, aby školu navštěvovali jen v nejnutnějších případech.

Děkujeme za pochopení, vedení školy

květ
27

Dopravní hřiště 4.B

květ
27

Exkurze Dukovany (pro přihlášené)

květ
30
květ
31

DOV: Kouzelný oxid 1. A

črvn
03

3. - 4. Exkurze Praha (pro přihlášené)