Krajské kolo dějepisné olympiády 2021 výsledky

Ve středu 17. 3. 2021 proběhlo online formou krajské kolo Dějepisné olympiády na téma baroko pro základní i střední školy. Vítězům blahopřejeme, níže jsou přiloženy výsledky pro jednotlivé kategorie.

Vítězové automaticky postupují do celostátního kola.

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B