Krajské kolo dějepisné olympiády 2021 výsledky

Ve středu 17. 3. 2021 proběhlo online formou krajské kolo Dějepisné olympiády na téma baroko pro základní i střední školy. Vítězům blahopřejeme, níže jsou přiloženy výsledky pro jednotlivé kategorie.

Vítězové automaticky postupují do celostátního kola.

únor
21

Galerie Plato 6.A

únor
21

K-Trio: Kdo zná a umí… 8.B

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti