MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS do 1. tříd 2020

publikováno pátek 03.04.2020
autor Pustková Pavlína

Mimořádný zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva dochází pro školní rok 2020/2021 ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce. Ten bude probíhat v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 

Zápis do 1. tříd bude na naší škole probíhat od 1. 4. - 30. 4. 2020 BEZ ÚČASTI DĚTÍ. Týká se i rodičů, jejichž dítě mělo loni odklad školní docházky.

Tiskopisy jsou dole na této stránce.

ZÁPIS ČI ODKLAD

·         a) Pokud chcete zapsat své dítě do 1. třídy, potřebujete si stáhnout, vyplnit a podepsat:

                    PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU + ZÁPISNÍ LIST

                                                   Přiložte kopii rodného listu dítěte

 

·         b) Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, potřebujete stáhnout, vyplnit a podepsat:

                    ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

                                                   Přiložte kopii rodného listu dítěte

K odkladu je nutno doložit dvě přílohy, které jsou uvedeny v žádosti o odklad (vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře / klinického psychologa), nejpozději do 30. 6. 2020.

 

 

Pro rodiče, kteří si dokumenty nemohou vytisknout, budou k vydání na vrátnici hlavní budovy ZŠ Mitušova 16 od 1. 4. v čase 10 – 14 hodin.

 

ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH A PODEPSANÝCH TISKOPISŮ

Tiskopisy budeme přijímat těmito čtyřmi variantami:

  • datovou schránkou: kdrvcwr
  • e-mailem (novotny@zsmitusova16.cz) s uznávaným elektronickým podpisem
  • Českou poštou
  • osobním podáním v zalepené obálce do schránky s nápisem ZÁPIS umístěné na plotě školy vedle vstupní branky od 8 - 18 hodin (schránka bude pravidelně během dne kontrolována a vybírána)

Rozhodnutí o přijetí Vám bude zasláno e-mailem.

Jsme rádi, že jste pro Vaše dítě vybrali právě naši školu. V průběhu června plánujeme setkání rodičů a pedagogů v prostorách školy. Sledujte webové stránky školy.

Případné dotazy pište na e-mailovou adresu zástupce ředitele Mgr. Roberta Novotného novotny@zsmitusova16.cz