Národní testování SCIO 2022

Ve škole v průběhu října probíhá testování 9. ročníků. Žáci si ověří svůj studijní potenciál a škola získá srovnání s ostatními zapojenými školami.
Testujeme v matematice, českém jazyce, angličtině a studijních předpokladech.
čtvrtek 30.11.2023
úterý 28.11.2023
neděle 26.11.2023
pros
05

Předškoláci z MŠ 6 v 2.ABC

pros
06

Vánoční fotografování

pros
06

Mikulášská nadílka

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A

dubn
17

9 - 12 h Lesní škola, 5.B