Poděkování sponzorům Dne dětí

Velmi děkujeme sponzorům za dárečky ke Dni dětí, který se slaví 1. 6. Seznam sponzorů najdete v příloze.

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A