Příprava na Cambridge zkoušky

publikováno pondělí 15.06.2020
autor Pustková Pavlína

Angličtina online

Ačkoliv letošní školní rok pomalu končí, na naší škole se pilně připravujeme na jazykové zkoušky Cambridge. Zkoušky z angličtiny bude letos skládat 85 šikovných angličtinářů ze 4. až 9. tříd. Zkouškový den připadá na sobotu 27. června, kdy za námi do školy přijedou certifikovaní zkoušející. Na žáky čeká mezinárodní jazykový test, který prověří jejich jazykové dovednosti - poslech, čtení, psaní a mluvený projev.

Naše škola spustila distanční výuku v aplikaci Microsoft Teams, která se nám v době uzavření škol velice osvědčila, protože nám umožnila pravidelný kontakt s našimi žáky, a to nejenom v anglickém jazyce. V rámci distanční výuky probíhají s žáky od dubna pravidelné online hodiny angličtiny. V hodinách se zaměřujeme  především na rozvoj mluveného projevu, což je při výuce cizích jazyků to nejdůležitější.

U žáků, kteří se připravují na mezinárodní zkoušku z angličtiny, jsme výuku dále podpořili konverzačními hodinami s rodilým mluvčím z Velké Británie. Malcolm Collen, který na naší škole od letošního školního roku pravidelně vyučuje, s žáky pravidelně komunikuje, nacvičuje s nimi pohotové reakce na každodenní situace, popisuje obrázky nebo vypráví příběhy. Určitě i v příštím školním roce budeme s konverzačními kurzy a jazykovými zkouškami Cambridge pokračovat.

Mgr. Radek Musiol

 

dubn
22

Knihovna 6.A

dubn
22

22. - 24. 4. Exkurze Památky UNESCO, Vysočina (pro přihlášené)

dubn
23

OZO: Centrum odpadové výchovy 3.A

dubn
24

24. - 26. 4. Výjezd ZŠ a MŠ Valašské Klobouky

dubn
25

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 5. až 9. ročník

dubn
29

DOV: Kouzelný oxid 1.A

květ
02

Planetárium: 3.A, 2.C

květ
09

Fotografování tříd