Projekt Abeceda peněz ve 4. B

publikováno pondělí 20.01.2020
autor Pustková Pavlína

Učíme se hospodařit

Od ledna 2020 se třída 4.B zapojila do projektu České spořitelny ABECEDA PENĚZ. Jedná se o ucelený program finančního vždělávání určený pro žáky 4.ročníků. V tomto projektu děti nahlédnou do světa podnikání, zažijí ho interaktivní a hravou cestou. Zapojením do projektu získají jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o správě vlastní firmy, podnikání, ale i o společné práci, zodpovědnosti vůči sobě samým i ostatním účastníkům. Česká spořitelna nabídla tento projekt, protože věří, že je důležité vést lidi, firmy a instituce k finanční prosperitě. Projekt pomáhá dětem orientovat se ve světě peněz a rozumět rodinným i podnikatelským financím. Učí je chápat souvislosti svých finančních aktivit a učí je správně se rozhodovat.

Žáci v programu vymyslí svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně zrealizují. Podnika-telským plánem může být cokoliv, co představivost dětem dovolí, od pečení koláčů, výroby domácí limonády po pletení pásků z barevných provázků nebo originální potisk triček. Je třeba rozpoznat tu správnou příležitost a uskutečnit ji. Třída od České spořitelny obdrží počáteční kapitál 3000 Kč na realizaci svého originálního nápadu. Projekt by měl končit jarmarkem, na kterém budou žáci své vý-robky nebo služby prodávat. Výdělek z celé akce může třída využít dle libosti – darovat na dobročinné účely, koupit si vybavení do školy nebo jet na společný výlet.

Mgr. Vladimíra Hýlová

květ
27

Dopravní hřiště 4.B

květ
27

Exkurze Dukovany (pro přihlášené)

květ
30
květ
31

DOV: Kouzelný oxid 1. A

črvn
03

3. - 4. Exkurze Praha (pro přihlášené)