Projekt Abeceda peněz ve 4. B

publikováno pondělí 20.01.2020
autor Pustková Pavlína

Učíme se hospodařit

Od ledna 2020 se třída 4.B zapojila do projektu České spořitelny ABECEDA PENĚZ. Jedná se o ucelený program finančního vždělávání určený pro žáky 4.ročníků. V tomto projektu děti nahlédnou do světa podnikání, zažijí ho interaktivní a hravou cestou. Zapojením do projektu získají jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o správě vlastní firmy, podnikání, ale i o společné práci, zodpovědnosti vůči sobě samým i ostatním účastníkům. Česká spořitelna nabídla tento projekt, protože věří, že je důležité vést lidi, firmy a instituce k finanční prosperitě. Projekt pomáhá dětem orientovat se ve světě peněz a rozumět rodinným i podnikatelským financím. Učí je chápat souvislosti svých finančních aktivit a učí je správně se rozhodovat.

Žáci v programu vymyslí svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně zrealizují. Podnika-telským plánem může být cokoliv, co představivost dětem dovolí, od pečení koláčů, výroby domácí limonády po pletení pásků z barevných provázků nebo originální potisk triček. Je třeba rozpoznat tu správnou příležitost a uskutečnit ji. Třída od České spořitelny obdrží počáteční kapitál 3000 Kč na realizaci svého originálního nápadu. Projekt by měl končit jarmarkem, na kterém budou žáci své vý-robky nebo služby prodávat. Výdělek z celé akce může třída využít dle libosti – darovat na dobročinné účely, koupit si vybavení do školy nebo jet na společný výlet.

Mgr. Vladimíra Hýlová

ledn
28

Dopravní hřiště 3.B

ledn
31

Vydávání vysvědčení za 1.pololetí

únor
01

8:15 h OZO 4. B

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

Pololetní prázdniny