Projekt 'Celá Mitušova jazykům otevřena'

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 300.000,-Kč na realizaci projektu „Celá Mitušova jazykům otevřena“, který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022.

Tento projekt se týká jak naší základní školy, tak i obou našich mateřských škol (Mitušova 6 a Mitušova 90). Díky finanční dotaci můžeme realizovat denní výuku anglického jazyka na obou mateřských školách. V základní škole se výukovou metodou CLIL bude na 1.stupni  vyučovat ve výchovně vzdělávací oblasti matematika a její aplikace a umění a kultura – jedná se o předměty matematika, výtvarná výchova a hudební výchova - na 2. stupni se pak jedná o oblast „Člověk a jeho svět“, a to v předmětu rodinná výchova.

Při výuce s námi budou spolupracovat dva rodilí mluvčí z Velké Británie. V rámci projektu zároveň finančně podpoříme naše šikovné angličtináře při skládání mezinárodních zkoušek Cambridge.

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu částečně v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.