První výsledky Cambridge zkoušek

Dnes jsme obdrželi první výsledky jazykových zkoušek Cambridge. Jedná se o výsledky zkoušek, které probíhaly plně elektronicky ve školní počítačové učebně. Jazykovou zkoušku B1 Preliminary for Schools úspěšně složilo všech 10 přihlášených žáků ze 7. tříd. Máme velkou radost, že 6 žáků dosáhlo na nejvyšší možnou známku, tedy A, zbývající 4 žáci dostali hodnocení B. Všem žákům srdečně blahopřejeme. Jsme na vás pyšní!:-)

Známka A zároveň znamená dosažení jazykové úrovně B2 podle společného evropského referečního rámce pro jazyky, což budou mít úspěšní uchazeči uvedeno na oficiálním cambridgeském certifikátu. Jsme přesvědčení, že příští rok určitě zvládneme vyšší level, a to zkoušku First Certificate in English (FCE). Oficiální předávání certifikátů proběhne na začátku příštího školního roku.

Výsledky dalších úrovní zkoušek budou zveřejněny ke konci měsíce července. Budeme Vás informovat.

Přejeme všem pohodové léto a zasloužené prázdniny.