První výsledky Cambridge zkoušek

Dnes jsme obdrželi první výsledky jazykových zkoušek Cambridge. Jedná se o výsledky zkoušek, které probíhaly plně elektronicky ve školní počítačové učebně. Jazykovou zkoušku B1 Preliminary for Schools úspěšně složilo všech 10 přihlášených žáků ze 7. tříd. Máme velkou radost, že 6 žáků dosáhlo na nejvyšší možnou známku, tedy A, zbývající 4 žáci dostali hodnocení B. Všem žákům srdečně blahopřejeme. Jsme na vás pyšní!:-)

Známka A zároveň znamená dosažení jazykové úrovně B2 podle společného evropského referečního rámce pro jazyky, což budou mít úspěšní uchazeči uvedeno na oficiálním cambridgeském certifikátu. Jsme přesvědčení, že příští rok určitě zvládneme vyšší level, a to zkoušku First Certificate in English (FCE). Oficiální předávání certifikátů proběhne na začátku příštího školního roku.

Výsledky dalších úrovní zkoušek budou zveřejněny ke konci měsíce července. Budeme Vás informovat.

Přejeme všem pohodové léto a zasloužené prázdniny.

sobota 18.03.2023
pátek 17.03.2023
čtvrtek 16.03.2023
břez
24

8 h VŠB – neživá příroda 3.A

břez
27

Krajské kolo dějepisné olympiády: třídy 6.A, 7.AB, 8.ABC Kino Luna

dubn
03

Dopravní hřiště 3.C

dubn
14

Knihovna 2.C

dubn
20

Zkoušky Cambridge

dubn
20

Badminton Fajne 3.A