Dne 5.4.2019 proběhla další matematická soutěž Pythagoriáda, která se všem zúčastněným zdála náročnější než Matematický klokan. Po šedesátiminutovém usilovném přemýšlení se naši milí řešitelé umístili v tomto pořadí:

                                   Pavel Staněk, V.A                   15b

                                   Veronika Pazdyková, VI.A      13b

                                   Zdeněk Šlachta, V.A               10b

 

            Děkujeme všem soutěžícím za zodpovědný přístup, úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se s Vámi na další ročník matematických soutěží.

Pavlicová a Kubalová

květ
10

Prezenční výuka 1.ABC, 4.ABC, 5.A, 7.ABC a 8.AB

květ
17

Prezenční výuka pro 2.ABC, 3.AB, 5.BC, 6.ABC a 9.ABC