Setkání s rodiči budoucích předškoláků a vedením školy

Informační schůzka ohledně vzdělávání na naší škole za účasti vedení, vyučujících 1. tříd, zástupci vyučujících anglického jazyka a školní družiny proběhne v budovách mateřských škol v těchto dnech:

7. 2. 2023 od 15:30 hodin pro mateřskou školu MŠ Mitušova 90

8. 2. 2023 od 15:30 hodin pro mateřskou školu MŠ Mitušova 6

Dozvíte se informace týkající se zápisu do 1. třídy, odkladů, SPC, PPP, vybavení školy, školního vzdělávacího programu, školní družiny, výuky anglického jazyka, kroužků, akcí školy atd.

Srdečně zveme!