Setkání s rodiči budoucích předškoláků a vedením školy

Informační schůzka ohledně vzdělávání na naší škole za účasti vedení, vyučujících 1. tříd, zástupci vyučujících anglického jazyka a školní družiny proběhne v budovách mateřských škol v těchto dnech:

7. 2. 2023 od 15:30 hodin pro mateřskou školu MŠ Mitušova 90

8. 2. 2023 od 15:30 hodin pro mateřskou školu MŠ Mitušova 6

Dozvíte se informace týkající se zápisu do 1. třídy, odkladů, SPC, PPP, vybavení školy, školního vzdělávacího programu, školní družiny, výuky anglického jazyka, kroužků, akcí školy atd.

Srdečně zveme!

    

únor
21

Galerie Plato 6.A

únor
21

K-Trio: Kdo zná a umí… 8.B

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti