Školní kolo dějepisné olympiády 2023 vyhodnocení

V úterý 28. 11. 2023 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 53. ročníku je: "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." V konkurenci 26 soutěžících ze tříd 8.AB a 9.ABC zvítězil Jan Čičatka, který  nás bude reprezentovat v okresním kole.

O případném postupu z dalších míst rozhodne porovnání výsledků ze všech zúčastněných ostravských škol. Děkuji soutěžícím za přípravu a vítězi přejeme hodně štěstí v okresním kole. 

Další pořadí soutěžících najdete v příloze.

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti

únor
29

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
01

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce