publikováno pondělí 18.06.2018
autor Sýkorová Renáta

Ve dnech 5. - 6. 6. se uskutečnila historická exkurze do Vídně, které se zúčastnilo 23 žáků z 9. ročníku s pedagogickým dozorem a paní průvodkyní.

Vydali jsme se po stopách Habsburků a navštívili Hofburg, kde jsme vstoupili do Císařské klenotnice a Národní knihovny, Belveder s unikátní výstavou obrazů či císařskou hrobku pod kapucínským kostelem, která je pohřebním místem tohoto rodu. Pokochali jsme se nádherou katedrály sv. Štěpána, nejvýznamnější gotické stavby v Rakousku i majestátní sochou Marie Terezie na stejnojmenném náměstí. Program byl obohacen i návštěvou zábavního parku v Prátru, kde byl z Obřího kola krásný výhled na celou Vídeň. Počasí nám přálo a všichni účastníci si odnesli nezapomenutelné zážitky.

                                                                                                                                                              Mgr. Renáta Sýkorová

říjn
01

Fotografování prvňáků

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C