Za památkami Ostravy 3.B, C

publikováno pátek 05.10.2018
autor Pustková Pavlína

5. 10. 2018 Prvouka v centru Ostravy

V rámci výuky prvouky jsme v pátek 5. října vyrazili za památkami Ostravy. Mnoho z nich jsme už předem poznali v hodinách prvouky prostřednictvím obrázků a vyprávění paní učitelek. Prošli jsme se po Masarykově, Jiráskově i Prokešově náměstí, zastavili jsme se u Slezskoostravského hradu, katedrály Božského Spasitele či mostu M. Sýkory. Nejúžasnější podívanou nám poskytl výhled z věže ostravské radnice, odkud jsme dohlédli až na Lysou horu. Počasí nám přálo, máme mnoho zážitků a nezbývá než konstatovat, že přestože je Ostrava známá především jako průmyslové město, je ve skutečnosti krásná, rozmanitá, zajímavá a hlavně NAŠE!!! 

Fotozáběry si můžete prohlédnout ve fotogalerii.             

PAMÁTKY OČIMA DĚTÍ 3. B

 V pátek jsme jeli na prohlídku památek města Ostravy. Procházeli jsme náměstím T. G Masaryka, na kterém jsem viděli starobylou kašnu, morový sloup, který byl postavený na památku lidem, co zemřeli na mor a Starou radnici, která teď slouží jako muzeum. Před ní stojí podstavec se sochou hlavy T. G. Masaryka. Dále jsme navštívili kostel sv. Václava. Procházeli jsme pod mostem M.Sýkory směrem k Nové radnici. Tam jsme vyjeli na rozhlednu, ze které je nádherný výhled na Ostravu a okolí. (Lucinka Šeděnková)

 V pátek jsme se se třídou jeli podívat na památky Ostravy. Jako první jsme byli u katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona. Pak jsme šli na Masarykovo náměstí. Tam jsme viděli Starou radnici a morový sloup, sochu svatého Floriána. Potom jsem vyjeli výtahem na Novou radnici a paní průvodkyně nám říkala, kde je jaká památka. (Ester Pracná)

 ……………………..Podívali jsme se Slezskoostravský hrad. Viděla jsem taky Starou radnici, teď je z ní muzeum.Taky jsme šli na velkou věž, která se jmenovala Nová radnice. Potom jsme šli na tramvaj č. 1. (Johanka Juněcová)

 Svatý Florián je patron hasičů. Kostel sv. Václava je nejstarší v Ostravě. Fotili jsme si různé památky. Viděli jsem Divadlo Jiřího Myrona. Běhali jsme na Černé louce. (Štěpán Pindor)

 …………Díval jsem se na pěkné památky. Vevnitř hrály varhany…………….. (Filip Mareček)

 …………Nejprve jsme šli navštívit katedrálu Božského Spasitele. Museli jsme být potichu, abychom nevyrušili věřící při mši. Ale třešnička na dortu byla Nová radnice. Jakmile jsme dojeli výtahem do dárkového obchodu, začalo nakupovací šílenství. (Vendula Jaskulová)

 Morový sloup měří 12 metrů. Nová radnice má 87 metrů. Stará radnice je muzeum. Kuří rynek je náměstí, kde jsou trhy. (Kristián Sohr)

 ………Šli jsme kolem mostu Miloše Sýkory a viděli jsme tank. ……………….. (Eliška Hrubá)                                                              

Děti ze tříd 3. B, 3. C a paní učitelky Travinská a Uhrová