Zábavný program pro prvňáčky

Vážení rodiče,

 

                 Vaše děti čeká první školní den, který je pro ně prvním malým krůčkem k dospělosti.

Abychom dětem tento den zpříjemnili, připravili jsme akci Hurá do školy.

                 Touto cestou bychom chtěli Vás a hlavně Vaše děti na tuto akci pozvat a to dne 1.9 po slavnostním přivítání prvňáčků ve škole.

Děti by se této akce zúčastnili již v době, kdy je pro Vás připravena první informační schůzka.

S dětmi můžete akci navštívit nebo prvňáčky si vyzvednou paní vychovatelky, které budou na děti dohlížet během Vaší nepřítomnosti.

                Akce se bude konat na školním hřišti.

Předpokládaný konec akce je kolem 11:00 hod.

                 Na děti budou čekat sportovní aktivity, velká nafukovací skluzavka a samozřejmostí jsou také odměny.

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B