Sborníček slohových prací žáků 5.A

září 2014 - únor 2015 Tvorba žáků 5. ročníku v českém jazyce za pomoci Mgr. Vladimíry Hýlové

list
28

Vánoční fotografování

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A