26.1. 2016

Dne 26.ledna 2016 se na naší škole konala Olympiáda z anglického jazyka. Této soutěže se zúčastnili žáci 6. až 9. ročníků.

Byli to zástupci jednotlivých skupin anglického jazyka, kteří se ve svých skupinách umístili nejlépe. 

Žáky nejdříve čekal krátký poslech textu v anglickém jazyce. Aby dokázali, že textu rozuměli, po poslechu odpovídali na zadané otázky.

Poté žáky čekala konverzační část soutěže. Žáci 6. a 7. tříd - I. kategorie, měli zadaných 6 konverzačních témat. Žáci 8. a 9. tříd pak měli témat devět. Po krátké přípravě se zkoušejícím představili a dále mluvili na vylosované téma. Témata se týkala např. rodiny, přátel, koníčků, sportů, denního režimu, cestování, počasí apod.

V závěru konverzační části zkoušející soutěžícím položili několik doplňkových otázek, na které museli žáci pohotově reagovat.

Za zkoušející musím všechny účastníky olympiády moc pochválit. Jejich výkony byly na velmi dobré úrovni a my jim k dosaženým znalostem a dovednostem je uplatnit blahopřejeme.

Výkony soutěžících byly velice vyrovnané a bylo velice obtížné stanovit pořadí.

S výsledky soutěže seznámíme soutěžící ve čtvrtek 28.ledna u příležitosti předávání pololetního vysvědčení.

Všicni soutěžící obdrží drobné ceny.

Hýlová Vladimíra

úterý 21.01.2020
neděle 19.01.2020
ledn
23

8 h Řemeslo má zlaté dno 9. AB soutěž K-trio

ledn
24

8:15-10:45 h OZO 3.B

ledn
28

8 h, 9 h Výchovný koncert skupina Réva pro 1. i 2. st.

ledn
28

školní kolo olympiády v AJ ústní část 9. r

ledn
29

Divadlo loutek 2. ABC

ledn
30

Abeceda peněz 4. B Finanční gramotnost Česká spořitelna pobočka Nová Karolína

ledn
30

Vydávání vysvědčení, změna organizace výuky - 1. stupeň do 11:40 h, 2. stupeň do 12:35 h

ledn
31

Pololetní prázdniny