Studijní zájezd do Vídně 2015

23. 11. 2015 Naše škola se zapojila do projektu MŠMT v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a dvanáct žáků ze 7. ročníku se tak mohlo zdarma zúčastnit výuky německého jazyka přímo ve Vídni.

Výuka probíhala v jazykové škole Sprachinstitut Alpha v centru města. Vzhledem k tomu, že se děti začaly učit němčinu teprve v září, byla to pro ně nelehká výzva. Během tří dnů absolvovaly 12 výukových hodin zaměřených na nejjednodušší komunikační situace, představení se,  sdělení základních informací o sobě. Obohatily si slovní zásobu v tématech - rodina, oblékání, zvířata, Vánoce, opakovali jsme již probrané barvy a čísla. Ve zvolených tématech jsme navazovali na skutečnosti, s kterými jsme se setkali během dne při procházkách městem. Obrovským přínosem byla možnost odposlouchat správnou výslovnost rodilých mluvčí a také se zbavit ostychu při komunikaci v cizím jazyce. Na závěr žáci obdrželi certifikát za absolvování kurzu.

Kromě výuky poznávaly děti celou řadu pamětihodností města. A viděly toho opravdu hodně.

Po prvotním seznámení s hlavním městem a malou okružní jízdou Vídní po tzv. Ringu s výkladem jsme se vydali do  zábavního parku Prater se symbolem Vídně -obřím kolem - Wiener Riesenrad (zde jsme poznávali dějiny Vídně prostřednictvím nástěnných obrazů a modelů staveb, ale také z ptačí perspektivy mohli obdivovat jednotlivé části města). Prošli jsme pak pěší zónou centra města s dominantou Stephansdomu, třídou Graben přes Kohlmarkt k zimní císařské rezidenci – Hofburgu, prohlédli si pokladnici – Schatzkammer s křesťanskými památkami i symboly císařské moci – korunovačními klenoty, park Maria- Theresien- Platz se sochou Marie-Terezie, navštívili Kunsthistorisches Museum ( se zaměřením na egyptské, orientální a antické sbírky a na poklady uměleckého řemesla), parlament se sochou Pallas Athene, neogotickou radnici s předvánočními trhy – seznámili se  s rakouskými tradicemi, viděli jsme zahrady letního sídla Habsburků – Schönbrunnu, expozici císařských kočárů,  prošli  ZOO - Tiergarten (se zaměřením na poznávání německých názvů exotických i domácích zvířat).  Prohlédli si  významné stavby barokního období - kostel sv. Karla Boromejského(Karlskirche), zámek Belveder se zahradami a sochařskou výzdobou. Seznámili jsme se s moderní architekturou F. Hundertwassera - Kunsthaus, Hundertwasserhaus. Celý pobyt jsme završili návštěvou v termálním koupališti v městečku  Laa an der Thaya.

Po celou dobu jsme bydleli nedaleko Vídně v příjemném prostředí skautského centra ve Wassergsprengu.

Výjezd do zahraničí tak maximálně splnil stanovené požadavky celého projektu a hlavně zprostředkoval dětem jedinečné zážitky, které si jistě ponesou v dalším životě. A snad je i více namotivoval pro výuku německého jazyka