Atletické přebory 22. 3. 2017

22. 3. 2017 Záběry z atletických přeborů a úspěchy našich žáků.

Dne 22. 3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Atletických přeborů městského obvodu Ostrava-Jih, které pořádala Komise pro sport a volný čas městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci s Atletickým klubem SSK Vítkovice a ZŠ Dvorského.

Závodů se zúčastnilo celkem 9 škol se 180 závodníky. Sportovalo se v atletické hale města Ostravy. Každou školu reprezentovala 2 smíšená družstva (5 dívek a 5 chlapců) z 8. a 9. tříd. Soutěžilo se v těchto disciplínách: 60 m, 600 m, 800 m, dálka, výška, vrh koulí a smíšené štafety 4x200 m.

Naši žáci si vedli skvěle. Družstvo 8. ročníků se umístilo v soutěži škol na 2. místě a družstvo 9. ročníků skončilo celkově na 3. místě. V jednotlivých disciplínách jsme pak získali 4 zlaté, 5 stříbrných, 1 bronzovou medaili a k tomu ještě 5 čtvrtých míst. 

Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci školy. Chválím bojovného ducha a slušné chování a těším se na další závodění.

Yvona Pešlová

Atletické přebory – seznam žáků

8.A Gondková, Poledníková

8.B Čerchlová, Cuberek, Čigáš, Krotká, Kovalčíková

8.C Perutková, Berglová,

8.D Přendíková, Hašek, Pitrucha, Salvet

9.A Šrámková

9.C Sedláková, Škuta, Platek, Kopp, Varaja, Grondolský