22. 3. 2017 Záběry z atletických přeborů a úspěchy našich žáků.

Dne 22. 3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Atletických přeborů městského obvodu Ostrava-Jih, které pořádala Komise pro sport a volný čas městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci s Atletickým klubem SSK Vítkovice a ZŠ Dvorského.

Závodů se zúčastnilo celkem 9 škol se 180 závodníky. Sportovalo se v atletické hale města Ostravy. Každou školu reprezentovala 2 smíšená družstva (5 dívek a 5 chlapců) z 8. a 9. tříd. Soutěžilo se v těchto disciplínách: 60 m, 600 m, 800 m, dálka, výška, vrh koulí a smíšené štafety 4x200 m.

Naši žáci si vedli skvěle. Družstvo 8. ročníků se umístilo v soutěži škol na 2. místě a družstvo 9. ročníků skončilo celkově na 3. místě. V jednotlivých disciplínách jsme pak získali 4 zlaté, 5 stříbrných, 1 bronzovou medaili a k tomu ještě 5 čtvrtých míst. 

Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci školy. Chválím bojovného ducha a slušné chování a těším se na další závodění.

Yvona Pešlová

Atletické přebory – seznam žáků

8.A Gondková, Poledníková

8.B Čerchlová, Cuberek, Čigáš, Krotká, Kovalčíková

8.C Perutková, Berglová,

8.D Přendíková, Hašek, Pitrucha, Salvet

9.A Šrámková

9.C Sedláková, Škuta, Platek, Kopp, Varaja, Grondolský

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B