listopad 2016 Umístění žákyně Lindy Mikušíkové z 6. C na 2. místě ve výtvarné soutěži.

Naše škola se letos zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené DDM Ostrava – Poruba s názvem „Barevný podzim“ 22. ročník. Do soutěže se přihlásilo 4813 dětí v základním kole a do dalšího oblastního kola postoupilo 1088 dětí z 93 MŠ, ZŠ, ŠD, GYM, DDM.
Naše škola do této soutěže zapojila 46 žáků a do dalšího kola byly vyslány 3 výtvarné práce technikou akvarelu. Velmi příjemné překvapení náš čekalo, když jsme se dozvěděli, že porota ocenila malbu Lindy Mikušíkové 2.místem v III. kategorii ( 6. a 7., třída ZŠ, prima a sekunda GYM ). Přikládáme fotografii Lindiny malby a diplomu. 
Blahopřejeme Lindě a přejeme mnoho dalších úspěchů na výtvarném poli a také děkujeme rodičům za podporu.
Mgr. Gabriela Hermanová
ledn
28

8 h, 9 h Výchovný koncert skupina Réva pro 1. i 2. st.

ledn
28

školní kolo olympiády v AJ ústní část 9. r

ledn
29

Divadlo loutek 2. ABC

ledn
30

Abeceda peněz 4. B Finanční gramotnost Česká spořitelna pobočka Nová Karolína

ledn
30

Vydávání vysvědčení, změna organizace výuky - 1. stupeň do 11:40 h, 2. stupeň do 12:35 h

ledn
31

Pololetní prázdniny

únor
07

Svět techniky 4.B

únor
24

Lyžařský kurz pro 1.stupeň