listopad 2016 Umístění žákyně Lindy Mikušíkové z 6. C na 2. místě ve výtvarné soutěži.

Naše škola se letos zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené DDM Ostrava – Poruba s názvem „Barevný podzim“ 22. ročník. Do soutěže se přihlásilo 4813 dětí v základním kole a do dalšího oblastního kola postoupilo 1088 dětí z 93 MŠ, ZŠ, ŠD, GYM, DDM.
Naše škola do této soutěže zapojila 46 žáků a do dalšího kola byly vyslány 3 výtvarné práce technikou akvarelu. Velmi příjemné překvapení náš čekalo, když jsme se dozvěděli, že porota ocenila malbu Lindy Mikušíkové 2.místem v III. kategorii ( 6. a 7., třída ZŠ, prima a sekunda GYM ). Přikládáme fotografii Lindiny malby a diplomu. 
Blahopřejeme Lindě a přejeme mnoho dalších úspěchů na výtvarném poli a také děkujeme rodičům za podporu.
Mgr. Gabriela Hermanová
říjn
01

Fotografování prvňáků

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C