V prosinci 2017 jsme využili vánoční kluziště na Masarykově náměstí. A stálo to za to!

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B